Baby and Mum Products Exclusive Distributor for OptiBac Probiotics and Biocare UK for Vietnam Market
Baby and Mum Products Exclusive Distributor for OptiBac Probiotics and Biocare UK for Vietnam Market  

SỮA BỘT SMA

SMA là loại sữa hơi tanh giống sữa mẹ (tanh như kiểu S26 của Úc, mẹ nào có con uống S26 của Úc thì sẽ thấy hơi giống), sữa SMA là loại sữa mà các bệnh viện tại UK cho các bé sơ sinh uống vì nó là loại sữa giống sũa mẹ nhất, nhiều sắt, uống rất chi là ngậy, béo,  hộp sắt, 900 gam

SMA số 1 cho bé mới sinh
900g - 500,000 VND

SMA số 2, cho bé trên 6 tháng tuổi
900 - 480,000 VND

 

SMA số 3 - cho bé 1-3 tuổi
900g - 480,000 VND

 

Print | Sitemap

© Yorkshire Dales ICT Limited @ QU2, 15 Queen Square, Leeds, LS2 8AJ United Kingdom