Baby and Mum Products Exclusive Distributor for OptiBac Probiotics and Biocare UK for Vietnam Market
Baby and Mum Products Exclusive Distributor for OptiBac Probiotics and Biocare UK for Vietnam Market  

SỮA DÊ NANNY CARE

Nanny Care là sữa dê, hàng cao cấp, thành phần canxi, sắt và các loại VITAMIN đều vượt trội so với sữa bò, dùng rất tốt cho trẻ còi, tiêu hóa kém, hay bị bệnh đường hô hấp, cần tăng chiều cao nhanh.

 

Nanny Care Goat Milk Nutrition - sữa cho trẻ sơ sinh


400g - 480,000 VND

900g - 800,000 VND

Nanny Care Goat Growing Up Milk 400g - sữa cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi
400g - 480,000 VND 

 

Print | Sitemap

© Yorkshire Dales ICT Limited @ QU2, 15 Queen Square, Leeds, LS2 8AJ United Kingdom